Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach

Karta Dużej Rodziny

01
04.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach przypomina, że od 1 stycznia 2019 roku nastąpiło rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny.

Obecnie z ogólnopolskiego systemu zniżek i dodatkowych uprawnień mogą korzystać również rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci- nawet jeżeli są one już pełnoletnie.

Do tej pory przywilejami cieszyły się tylko rodziny, w których było troje małoletnich lub uczących się dzieci (do 25 roku życia).

      Zmiana jest istotna, ale beneficjentami będą tylko rodzice. Dzieci- tak jak do końca 2018 roku- będą mogły korzystać z karty do 18 lub 25 roku życia. Natomiast rodzice - dożywotnio.

      Warto wiedzieć, że kartę wydaje się bezpłatnie. Posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tyko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. W samej małopolsce jest ponad 2000 partnerów Karty Dużej Rodziny. Po okazaniu karty przysługuje zniżka na zakupy np. na stacjach benzynowych (Orlen, Shell czy Lotos), w sklepach Carrefour, Lidl, 5.10.15, w salonach telefonii komórkowej, w kinach, teatrach, na basenach i w wielu innych miejscach.

     Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny wystarczy w tut. GOPS wypełnić wniosek podając podstawowe dane osobowe i adresowe swoje oraz dzieci.

Anna Cygan