Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach

Zmiany w rządowym programie wsparcia rodzin 500+

17
06.2019

Od 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zniesione zostało kryterium dochodowe uprawniające opiekunów do pobierania świadczenia na pierwsze dziecko.

Do tej pory było to 800,00 zł i 1200,00 zł na osobę w rodzinach, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
Nabór wniosków rusza od 1 lipca 2019 roku. Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., otrzymamy wypłaty na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. 
Wnioski o 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@atia, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.
Po nowelizacji rodzice będą mieli trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku, a i tak dostaną świadczenie za cały ten czas. Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
Rząd zniósł również wymóg ustalenia alimentów. W tym momencie samotne matki i ojcowie, którzy nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica, nie dostają świadczenia 500 plus.
Ustawa wprowadza ciągłość 500 plus drugiemu rodzicowi dziecka. Świadczenie będzie przyznawane nawet w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. W takim przypadku 500 plus przejdzie na drugiego rodzica.
500 plus zacznie być przyznawane jako dodatek wychowawczy dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Rezygnuje się z wydawania decyzji administracyjnej - odpowiedź o przyznaniu świadczenia będzie przesyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej. W przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Jej nieodebranie nie wstrzyma wypłaty świadczenia.
Przesunięto okres "świadczeniowy" oraz okres składania wniosków. Do tej pory rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (wychowawcze, Dobry start, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie. Od 2021 r. składanie wniosków zostanie przesunięte z 1 lipca na 1 lutego a okres "świadczeniowy" z 1 października - 30 września na 1 czerwca - 31 maja.
Szacuje się, że finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci. 
Poniżej do pobrania „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”

Pliki do pobrania