Jesteś tutaj: Start / WTZ

WTZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" powstało w Krakowie w 1992 roku, z inicjatywy rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych skupionych wokół ruchu "Wiara i Światło". W prowadzonych przez Stowarzyszenie ośrodkach z terapii i wsparcia korzysta obecnie 140 osób. Wśród nich znajdują się również osoby z terenu gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, które od grudnia 2009 roku biorą udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym. Już przed rozpoczęciem działalności ośrodka przeprowadzono gruntowny remont i modernizację budynku dawnej szkoły podstawowej, w którym mieści się WTZ. Został on również dostosowany do specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Z usług świadczonych przez Warsztat korzysta obecnie 30 osób, głównie z niepełnosprawnością intelektualną, które podczas zajęć w pracowniach ceramiczno - technicznej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, urządzeń biurowych i aktywizacji zawodowej nabywają umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej oraz rehabilitacji społecznej. WTZ oferuję także zajęcia dodatkowe poszerzające zainteresowania uczestników, między innymi: rękodzieło, klub filmowy, zajęcia artystyczne, ruchowe, język angielski, książkę kucharską. Ważnym dla wszystkich elementem zajęć jest rehabilitacja ruchowa pod czujnym okiem specjalisty ds. rehabilitacji. Dzięki tym zajęciom uczestnicy mogą poprawić swoją sprawność ruchową.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym jest miejscem, w którym osoby niepełnosprawne nie tylko uczą się nowych dla siebie aktywności, ale również mają okazję spędzić ciekawie czas z osobami o podobnych doświadczeniach i problemach.

Ważnym aspektem pracy w Warsztacie jest możliwość promowania prac osób niepełnosprawnych poprzez udział w kiermaszach, konkursach, wystawach. Warsztat brał udział w kiermaszach świątecznych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce oraz Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach. Każda możliwość zaprezentowania swoich prac przez osoby niepełnosprawne jest niezmiernie ważna. Buduje ona w nich wysoką samoocenę i poczucie wartości. Rodziny  uczestników mają okazję zobaczenie swoich dzieci zupełnie w innym świetle. Wiele rodzin   uczestników aktywnie angażuje się w życie Warsztatu. Chętnie przychodzi na wszelkie uroczystości i często uświetnia je wspaniałymi wypiekami.
Niezmiernie cennym przedsięwzięciem dla Warsztatu  był wspólny projekt z Samorządowym Przedszkolem w Wawrzeńczycach, którego celem jest integracja osób niepełnosprawnych z dziećmi, ukazanie, że ludzi niepełnosprawnych nie trzeba się bać. Wspólnie przygotowane posiłki, wspólna praca w pracowni ceramicznej i zabawa pozwoliły na przełamywanie pierwszych lęków, obaw z obu stron. Dzieci z prawdziwą ufnością współpracowały z osobami niepełnosprawnymi, często nie zauważając, że ludzie Ci są trochę inni, niż zwykli dorośli.
Przypominamy, iż uczestnikiem WTZ może być osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, lub znacznym o rodzaju niepełnosprawności- upośledzenie umysłowe, ruchowe. Orzeczenie winno posiadać wskazanie do udziału w terapii zajęciowej. Jeżeli osoby nie posiadają w swoim orzeczeniu takiego wskazania, wówczas należy udać się do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, aby złożyć wniosek, (wnioski dostępne są w GOPS w Wawrzeńczycach). Z takim orzeczeniem zapraszamy do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.