W gminie Igołomia – Wawrzeńczyce w roku 2021 rozpocznie działalność Klub Senior +

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
05.2020

25 listopada 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej  ogłosiło  nabór ofert w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu Senior + w ramach którego  samorządy  mogły ubiegać się o dotację na utworzenie Klubu Seniora. 

Celem programu  jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym osób starszych. Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce złożyła wniosek w miesiącu styczniu 2020 roku, a   dnia 3 marca br. ogłoszono wyniki naboru ofert w ramach  programu wieloletniego  Senior +  na lata 2015-2020 edycja 2020 moduł  pierwszy  utworzenie lub doposażenie  Dziennego Domu Senior +/Klubu Senior+.   Otrzymaliśmy całą kwotę na utworzenie Klubu Senior + w miejscowości  Koźlica, o którą wnioskowaliśmy tj. 149.999,83 zł,   środki własne na zadanie to 93.142,87 zł . Od miesiąca czerwca br. rozpocznie się remont budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy  przeznaczonego na w.w. placówkę. Zgodnie  z ofertą realizacji zadania Klub Senior + rozpocznie swoją działalność w styczniu 2021 roku, docelowo korzystać z niego będzie 15 seniorów. Uczestnikami klubu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zamieszkujące na terenie gminy Igolomia – Wawrzeńczyce. Cele placówki  to aktywowanie środowiska seniorów, rozwijanie zainteresowań i talentów uczestników, zaspakajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych uczestników. Proponowane formy aktywności to profilaktyka zdrowotna, gimnastyka rekreacyjna, zajęcia plastyczne, biblioteka seniora, klub ogrodnika, warsztaty  kulinarne, klub prasowy. Klub będzie czynny 3 razy w tygodniu  5 godzin dzienne z wyłączeniem dni ustawowo  wolnych od pracy.  Nabór  do klubu rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2020 roku. W przypadku chęci  uczestnictwa  w działalności klubu senior będzie zobowiązany złożyć deklarację. Już dziś zapraszamy seniorów do uczestnictwa w działalności klubu. Cieszymy się także iż społeczność wsi Koźlica zaakceptowała plany utworzenia tej potrzebnej placówki  na terenie swojej miejscowości.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie