POWSTANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
06.2020

Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce pozyskała środki zewnętrzne na realizację projektu pod nazwą „ Świetlica dla dzieci szansą ich rozwoju w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce”.

Celem głównym projektu jest wsparcie dzieci i rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu , poprzez udzielenia im wsparcia w nowo powstałęj świetlicy środowiskowej jaką planuje się utworzyć w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach . Swietlica funkcjonowała będzie również w kilku innych miejscowościach gminy tj Zofipole, Dobranowice, Tropiszów - gdzie praca z dziećmi będzie realizowana w postaci tzw. „ pracy podwórkowej ”. Wsparcie kierowane jest do 90 rodzin w których wsparciem zostanie objętych 155 dzieci Zadania w projekcie będą realizowane . od 01.06.2020 do 29.05.2023r.

Świetlica będzie funkcjonowała w godzinach popołudniowych 4 godziny dziennie – w tym czasie opiekunowie będą pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, prowadzone będą gry i zabawy zespołowe. Swoją pracę w ramch projektu będzie realizował też logopeda, socjoterapeuta, instruktor zajęć artystycznych. Prowadzone bedą również z dziećmi zajęcia komputerowe, zajęcia językowe. W ramach środków projektowych nastąpi remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę.

Ogólny budżet projektu to 2.638.452,91 zł z czego 2.446.562,03 zł to środki zewnętrzne, a pozostałe środki to wkład własny gminy (wkład rzeczowy).